App a rojê, Tuner - gStrings Free

Sepana Tuner - gStrings Free,hemû amûrên muzîkê bi hêsanî saz dike(akort).Hûn karin bi vê sepanê,gitar,baxleme,keman,viyola û amûrên muzîkê ê pifkirinê hûn karin bi hêsanî saz bikin.

Dengê ligor tê gihîştin,pîvanek pir zîz dike û tonê zexm ji bo we zevdike.Heger ê ji bo sazkirina amûrên xweyî muzikê zahmetiyê dikşînin bila teqez vê sepanê biceribînin.