Appaka civakî ji bo temaşe kirina TV yan (Video)

Bi rêya appa "IntoNow" ya ku ji layê şirketa "Yahoo" ve hatiye dirust kirin televziyonê bi şêwekê civakî  temaşe bike.

Ev appe pêzanînan di de li ser wan bernameyên televziyonê ewên tên temaşe kirin û ew di bine eger hevalên mirovî her di wî demî de temaşeyi wî bernamey biken, herwesa mirov di karê hevalên xwe bi rêya Facebook û Twitter agehdar bike li ser wan bernameyên mirov temaşe dike.

Appa IntoNow bê beramber dakişîne