Bi dîtina te babetên 1000Hizirê yên sala yekê çawa bûn?

Dengdan liser vê pirsê bi dawî hat


Amar:

No Flash Player Installed


Tevahiya dengan:   107
Destpêkirin   2012-11-11 10:06:42
Bi dawî hatin   2013-04-11 20:06:42