Youtube vîdeoyên xwe dike note û berdestî endamên xwe di ke

Youtube malpereka taybet çêkir binavê "You-Tab" ya ko gelek ji vîdeoyên xwe yên binav û deng di malperê de kirîne noteyên mûzîkê da ko endamên wan bi hêsanî wan mûzîkan lêxin, weko di vîdeoyê de tê diyarkirin ev noteyên mûzîkê bo amîrê gîtarê ne.