Apple rêklama iPodê dike

Apple rêklama iPodên xwe yên nû dike binavê "Bounce" yan ko muzîka keîf xweş û giringîya xwe di danîte ser rengên wana yên jêk cuda.