Zaroyekê 3 salî di mehekêda fêrî bikar înana windows 8;î dibît

Windows 8, ew systema nû ya şirketa Microsoft awa dê li van roja bi şêwekê fermî hête belav kirin û ev windowse dê ji bo tablêtan jê hêt belav kirin, gelek ji wan kesên ev windowse bikar înay dibêjin ku bikar înana wî ne ya bi sanahiye, lê zaroyekê ku jiyê wî 3 sal dikarît di êk meh da fêrî bikar înana windows 8;î bibît.