ji niha û wêve Instagram kesên di bin 13 saliyê de qebûl nake!

Instagram biryar da ko endamên xwe yên jîyê wan di bin 13 saliyê de ji tûracivakîya xwe derxît û ji niha û wêve kesên di bin 13 saliyê de nayên qebûl kirin.