Karînana Internet Explorer ji 50% kêmtir lê hat.

Beriy 7 salan malper xandin bi Internet explorer rêzeya 95% digirt û yek ji mezintirina bo di cihanê da.

Bes îro ne wesa mezine, sedema yekê ya vê çende ewe ko niha xandina malperên internetêtê pêtir bi mobil ê di hete bi karinan û sedema duwê ewe ko malper xandin bi google Chroma pêtir cihê xo girtiye