Apple dixwast Xaringehekê li Luxemburg bi navê Appleaday ciza bike.

 

Xodanên vê xaringehê sê xurte kurin, dema wana navê wê kire Appleaday ( Sêvek di rojê da ), wê demê şerketa Apple dixwast wana dana beramberî mehkemê.

Pişti gelek civînan di navbera şeketa Apple û xaringehê da biryar hat dan ji layê Apple da ku çêdibe ew xaringeh navê xo bihêle bes çênabe ew çi cara amîrên teknîkî bifruşîtin