Otomobîlên paşerojê li esman di firin (Vîdeo)

şîrketa PAL-V otomobîleka hêlîkopter dirûst kir binavê PAL-V ONE û bo cara yekê li esmana da firîn, vê otomobîla li erd û esmana karê xwe bê astengî derbas kir.

PAL-V ONE hemî têstên otomobîla û yên helîkoptera kirin û ew bê astengî ew derbas kirin, benzîna seyarên adî tê bi karînan ji bo hajotona wê û ew di lezatiya 35-50 kîlometra li esmana difirîtin û li erdî ta 120 kîlometra jî di hête hajotin.