Ev xortê bêyi herdu destên xwe otomobîlên berîkana di ajotin

Bartek Ostalowskî xelkê Pololniya ye, herdu destên wî pêve nînin lê ew her otomobîlên berîkaneyên bilez di ajotin. Ji berko wî hezeka mezin ji bo van core ajotinên berîkana ya heyi, ji ber nebûna herdu destên wî otomobîleka taybet "Nissan R34 Skyline GTT" bo wî ya hatîye çêkirin.