Vîdeo jî dê di Photoshopî da hên montaj kirin!

Di berperê Photohopî yê resmî di malpera Youtubê da ev parçe vîdeo ye hat belv kirin, li gor gotinên şîrketa Adobeê dê di versionên bihên yên photoshopî de vîdeo jî têda hêne montaj kirin wek vê vîdeoyê.