Pişt perdeya wênegirtina zarveker û karkerên filmê "Skayfall"

Pişt perdeya wênegirtina zarveker û karkerên filmê "Skayfall" ê ko beriya demekê kort di cihana sînemayê de binav û deng boyî, yên di wênegirtinê de amadebûyin zarvekerên filmî Daniel Craig, Javier Bardem, Naomi Harris û herwesa derhêner Sam Mendes bûn.