Bi Fizîka Qûantûmê nexuyabûn!

Karcivek Kanadî bi fizîka Qûantûmê nexuyabûnê peydakir.Hilberînerê ji bo artêşa Amerîka çeka çê dikê vê çarê çekê bi navê ''zirxê nexuyayî'' bi çapemeniyê da nasîn.Ev zirx,bi nexuyabûna Qûnatumê,şewqa roniya der dora xwe ditewîne û  ew şewqa dîmenên derdora xwe,dide zirx.Dema wê şewqê dide zirx ne xuyabûn peydadibe yanê ew çek kamûfle dibe.

Karciva bi navê Hyperstealth Biotechnology Corp êde rayedarê bi navê Guy Cramer daxuyaniya dabû CNN wiha digot.Ev hîn qonaxa ceribandinê deye.Ji bo spekulasyon çênebê,me cend dîmenên mînak da pêş raçavkirinê