Konfirens a nîşandana iPhon a nû

Konfransa şirketa apple

Şirketa Apple dest bi belav kirna daxwaznamên amadebon a di konfransê aşkira kirna vêrşineka nû ji iPhon ê, ewa dê hête gêran li 4-ê Oktoberê.

tiştê ciwan ewe ku Appl ê daxwaznamên xwe liser şêwê 'icon' an hinartîne û her icon ek nîşana tiştekî didet weku mêjû,dem û cihê gêrana konfransî û nîşana û telefonê û jimare 1 liser hetiye nivêsîn xelik bi vê nîşanê mendehûş mayine , hindek dibêjin ku ew nîşana hindê didet ku apple bes dê telefoneka nû nîşan det û ne çi tiştên dî .